Projekt »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi«

Projekt Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Prijavitelj Razvojno informacijski center Bela krajina je v partnerstvu z Občino Črnomelj in Folklorno skupino Dragatuš s projektom »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi« uspešno prijavil projekt na 2. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Namen operacije je bil izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja, kjer obiskovalci dobijo vse potrebne informacije za na pot (interaktiven vodnik po poti).

S pomočjo aktivnosti v operaciji se je obiskovalcem omogočil lažji dostop ter inovativne predstavitve učne poti do Nerajskih lugov. Ob rastišču navadne rezike je postavljen leseni podij in opazovalnica za ptice. Zaradi lažjega dostopa in ogleda Nerajskih lugov ter nenazadnje tudi z vidika ohranjana rastlinskih in živalskih vrst je bila izvedena tudi košnja navadne rezike ter čiščenje grmovne zarasti. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov in v njih živečih živalskih in rastlinskih vrst, so bile organizirane delavnice ter popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učno pot Nerajski lugi so popestrili tudi z animacijo, ki so jo izvedli na začetku poti. Člani FS Dragatuš so uprizorili prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri lahko sodelujejo tudi obiskovalci. Igra se uprizori občasno in po dogovoru.

V sklopu projekta je nastal tudi predstavitveni videoposnetek Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi - Krajinski park Lahinja, ki vas s čudovitimi prizori vabi na sprehod po parku.

 

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov