Prva projekta odobrena po postopku neposredne potrditve LAS DBK

Prva projekta odobrena po postopku neposredne potrditve LAS DBK

Upravni odbor LAS Dolenjska in Bela krajina je na svoji seji, dne 2. 12. 2021, odobril dva projekta, ki ju je LAS Dolenjska in Bela krajina predlagal za neposredno potrditev iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Oba projekta sta bila oblikovana na osnovi javnega poziva, ki ga je LAS Dolenjska in Bela krajina, objavil na svoji spletni strani, dne 23. 6. 2021, v katerem je povabil k sodelovanju deležnike za pripravo projektnih predlogo znotraj dveh ukrepov - Ukrep 1.A. povezovanje ponudnikov in Ukrep 4.A. razvoj socialnih programov. Na osnovi izkazanega interesa je pristopil k pripravi dveh predlogov projektov, in sicer:

  1. KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA BELE KRAJINE

Cilj projekta je razvoj blagovne znamke Bele krajine, ki bo predstavljala nadgradnjo že izvedenih projektov v tem programskem obdobju 2014–2020. Razvita blagovna znamka se bo v nadaljevanju povezovala z blagovno znamko Dolenjske. S tem ciljem so bili izvedeni že razgovori z nosilko blagovne znamke Dolenjske, ki je pripravljena izdelke novo razvite belokranjske znamke postaviti na svoje tržne police, pripravljena pa je s svojimi izkušnjami tudi aktivno sodelovati. Za povezavo obeh blagovnih znamk bo skrbel Razvojni center Novo mesto, ki tudi že dela na razvoju novih trženjskih kanalov. Cilj projekta je povezati belokranjske ponudnike v celovito blagovno znamko Bele krajine, razvoj promocijsko/prodajnih centrov za večjo prepoznavnost belokranjskih izdelkov, oblikovanje novih distribucijskih kanalov za trženje produktov Bele krajine, s pomočjo atraktivnih dogodkov osveščati potrošnike o pomenu lokalno pridelane hrane.

Vrednost projekta: 144.827,44 EUR

Višina sofinanciranja iz sredstev ESRR: 107.492,80 EUR

  1. INTEGRIRANA MREŽA PALIATIVNE OSKRBE IN NVO                                                                                                                                                                                                       Paliativna oskrba bolnikov in njihovih svojcev na območju regije JVS, kljub trudu posameznikov, ni kakovostna, ni integrirana in ne deluje. To so zaključki iz aprilskega posveta tega leta, ki ga je pripravila Fakulteta za zdravstvene vede iz Novega mesta. Za opremo paliativnih mobilnih enot, so predvidena sredstva v NOO. Pristojno ministrstvo bo zagotovilo tudi sredstva za kritje stroškov dela paliativne mobilne enote. Potrebna pa so sredstva za izgradnjo sistema, ki bo omogočil večjo dostopnost do informacij. V projektu bodo razvite strukturne podlage mobilne paliativne enote, oblikovana integrirana mreža paliativne oskrbe, razviti izobraževalni program neformalnih oskrbovalcev, izvedene delavnice žalovanje za psihološko pomoč svojcem, izoblikovana mreža in protokol za sodelovanja NVO na terenu.

Vrednost projekta: 248.659,72 EUR                                                                  

Višina sofinanciranja iz sredstev ESRR: 173.213,70 EUR

Upravičeni stroški na obeh projektih bodo pričeli teči s 1. 1. 2022.


Nazaj na: Novice