Prve posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Mestni občini Novo mesto

Prve posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Mestni občini Novo mesto

Danes, 28. 5. 2020, bo postavljena prva posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja v Mestni občini Novo mesto. Postavitev skupno petnajstih (15) zbirnih posod je del aktivnosti projekta Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Projekt bo pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev 14.650 gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev 15 zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta. 

15 zbirnih posod bo postavljenih na območjih: KS Uršna sela (1), KS Birčna vas (1), KS Otočec (3), KS Stopiče (2), KS Mali Slatnik (1), KS Bučna vas (1), KS Dolž (1), KS Gabrje (1), KS Brusnice (1), KS Podgrad (1), KS Prečna (1), KS Karteljevo (1).

Zakaj je nujno potrebno ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja? Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega namreč ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga preko kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke zavržejo v javni kanalizacijski sistem. Po ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode. Ločujte odpadno jedilno olje in prispevajte k ohranitvi čistega okolja. 


Fotografije: Komunala Novo mesto


Nazaj na: Izvajanje projektov