Razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja

Razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2019 in 2020

Razpis je vezan na izvajanje programa Pokolpje, ki ga v sodelovanju s podpornimi institucijami, izvaja Razvojni center Novo mesto d.o.o. in spodbuja regionalni razvojregije JV Slovenija.

Razpisanih je za 1.275.000 € finančnih sredstev.

Rok za prejem ponudb:

  • za projekte, sofinancirane v letu 2018: 13. 3. 2018 do 12.00
  • za projekte, sofinancirane v letu 2019: od 3. 5. 2018 (ne prej!!) do vključno torka, 29. 5. 2018 do 12.00

Razpis in razpisna dokumentacija

Razpis

Razpisna dokumentacija


V času, ko je odprt tudi 2. JAVNI POZIV CLLD za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine, smo se tekom opravljenih razgovorov s potencialnimi prijavitelji seznanili tudi s projektnimi idejami na področju turizma, ki so bolj individulano (brez partnerjev) in trženjsko naravnane, za kar je bolj primeren zgoranji razpis Pokolpja. V vsakem primeru smo na voljo za svetovanje o razvoju projektne ideje in umestitvi le te v primeren razpis/javni poziv.Nazaj na: Novice