Rokodelstvo v Beli krajini včeraj/danes/jutri

Rokodelstvo v Beli krajini včeraj danes jutri

V četrtek, 14. 7. 2016, je v Podjetniškem inkubatorju Bele krajine v Črnomlju potekala delavnica v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina, na kateri so udeleženci načrtovali projekte za prijavo na napovedane razpise CLLD. Delavnice se je udeležilo 27 zainteresiranih s področja rokodelstva, oblikovanja, javne uprave, arhitekture, društev in drugih področij, kateri lahko vsak po svoji moči prispeva k uspešni pripravi in izvedbi projektov. Ob pričetku delavnice je ga. Jožica Povše predstavila pristop CLLD, tematska področja ukrepanja ter možnosti za sodelovanje tako fizičnih oseb, kot društev, zadrug, podjetij, javnih zavodov in drugih pravnih oblik. Udeleženci so potem sodelovali na moderirani delavnici, na kateri so najprej ugotavljali stanje rokodelstva v Beli krajini, nato pa po skupinah pripravljali projektne predloge. Rezultati so bili osnutki projektnih predlogov ter povečanje zainteresiranosti za mreženje in skupno sodelovanje med rokodelci ter povezave z oblikovalci, društvi in drugimi. Dogovorili smo se za temeljit premislek ter ponovno srečanje v avgustu, kjer bomo še bolj konkretno pripravili projektne ideje.

Za LAS DBK, Gregor Jevšček


FOTOGALERIJA


Nazaj na: Novice