S skupnimi močmi do uresničevanja strategije "Od vil do vilic"

S skupnimi močmi do uresničevanja strategije quot Od vil do vilic quot

S SKUPNIMI MOČMI DO URESNIČEVANJA CILJEV ZAPISANIH ZNOTRAJ STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC«

Lokalna samooskrba je v zadnjem obdobju ena izmed prioritetnih nalog LAS Dolenjska in Bela krajina. K temu je prispevalo več dejavnikov, med drugim tudi večja ozaveščenost o pomenu lokalne pridelave, ki je postala še večja v času Covida. Na sploh je ekološka pridelava pomembna tema tudi na evropskem parketu. Članice EU so se zavezale, da bodo v tem programskem obdobju sledila ciljem zapisanim v Strategiji »od vil do vilic«, ki se zavzema za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Glavni poudarki strategije so dani zagotavljanju prehranske varnosti in prehrane ter varovanju javnega zdravja in na zagotavljanju dostopa do zadostne, hranljive in trajnostne hrane.

S ciljem prepoznavanja ponudnikov in s tem v nadaljevanju pomagati z vstopom na trg, so partnerji v okviru projekta Kooperativno kmetijstvo LAS DBK, prepoznali 10 ponudnikov in izbrali 30 različnih produktov, ki ustrezajo vsem predpisanim standardom in zahtevam.

Istočasno se na območju LAS DBK izvaja projekt Dolenjska podeželske tržnica. S pomočjo EU financiranja so partnerji v projektu za predstavitev produktov kupili  40 stojnic, s pomočjo katerih se bodo lahko ponudniki predstavljali na terenu. Glede na to, da sta vsebini obeh projektov zelo povezani, saj je cilj projekta Kooperativno kmetijstvo LAS DBK prepoznavanje ponudnikov, cilj projekta Dolenjske podeželske tržnice pa trženje, je smiselno v nadaljevanju oba projekta povezati.  S povezovanjem aktivnosti znotraj obeh projektov bo dosežen večji učinek na projektno območje, hkrati  pa takšno povezovanje predstavlja odlično izhodišče za nadaljevanje projektnih vsebin.

Na skupnem sestanku, ki je bil 21. 4. 2022, so  poleg nosilcev obeh projektov  Francija Judeža (Dolenjske podeželske tržnice) in Simona Janše (Kooperativno kmetijstvo LAS DBK), sodelovali še nosilka  spletne tržnice - Dolenjska tržnica (Nežka Polanc Župevec), predstavnike Komunale Novo mesto (Simon Štukelj) in zastopnica podjetja Herbas (Jasmina Avbar). 

Nosilka spletne tržnice je ponudila svoje sodelovanje pri promociji v projektih razvitih produktov (darilnih paketov oblikovanih v okviru projekta Kooperativno kmetijstvo LAS DBK), pa tudi pomoč pri promociji različnih dogodkov povezanih z lokalno ponudbo (Dolenjska podeželska tržnica). Spletna stran Dolenjska tržnica (Facebook profil) si je v času svojega delovanja pridobila lepo število sledilcev. Teh je že več kot 8000. Tako široka mreža lahko pripomore k prepoznavanju projektnih vsebin.  

Poleg spletne je še vedno pomembna fizična prodaja. Novo mesto sicer premore mestno tržnico, ki pa žal ne dosega standardov regionalne tržnice. Vzroki so težja dostopnost, nezainteresiranost ponudnikov, neurejenost tržnice … Trenutno vlogo regionalne tržnice opravlja »sobotna Tržnica«, kljub temu pa bo potrebno v naslednjih letnih tržnico oživiti. K temu na silijo tudi potrebe pri trajnostnem zagotavljanju proizvodnje hrane.

Na zaključku je svoj koncept lokalne ponudbe predstavila Jasmina Avbar, ki v objektu na naslovu Breg 1 v Novem mestu, odpira prvo »zero waste« trgovino (Cekr trgovina na rinfuzo) na območju LAS DBK. Prodajni program trgovine je skoncentriran na ponudbo brez embalaže. Tudi živilska embalaža ima ključno vlogo pri trajnosti prehranskih sistemov in  varstvu okolja, kar je tudi ena izmed smernic Strategij »od vil do vilic«.

Izzivov, ki jih bo potrebno v prihodnosti rešiti je veliko. Pomembno pa je to, da smo pričeli prepoznavati prave nosilce, ki se v prihodnosti z izzivi srečati in jih tudi reševati.

 


Jožica Povše
 

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov