Sklenitev verige eko zelišč od Dolenjske do Krasa v skupnem LAS projektu

Sklenitev verige eko zelišč od Dolenjske do Krasa v skupnem LAS projektu

V četrtek, 1. 12. 2022, so se v Podeželsko izobraževalnem centru v Novem mestu na prvem operativnem sestanku sestali partnerji projekta z naslovom »Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa«. Dvoletni projekt je podprt s sredstvi Ukrepa 19.3 – projekti sodelovanja med LAS. V operaciji, katere celotna vrednost znaša skoraj 0,5 milijona EUR, sodelujejo 4 lokalne akcijske skupine iz Slovenije in sicer LAS Dolenjska in Bela krajina, ki je vodilni partner, LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov ter tuji partner iz Srbije. Vseh partnerjev v projektu je 17 in skoraj toliko se jih je udeležilo skupnega srečanja, na katerem je vsak od vključenih predstavil svojo vsebino in pričakovanja.

Vsebina projekta je zelo kompleksna in ambiciozna, saj vključuje celotno zeliščarsko verigo od pridelave in predelave zelišč do trženja zeliščnih izdelkov, mreženja zeliščnih ponudnikov na partnerskih območjih in širše ter številne izobraževalne, animacijske in demonstracijske vsebine. Del sredstev bo namenjen tudi naložbam za izboljšanje pogojev za izvajanje zeliščne dejavnosti posameznih partnerjev. S pomočjo nabavljene opreme bodo razviti novi produkti, izdelani in opremljeni zeliščni prostori ter urejeni ogledni in učni zeliščni vrtovi s poudarkom na avtohtonih zdravilnih in aromatičnih rastlinah. V projektu razvite prakse in skupna platforma bodo v veliko pomoč tako deležnikom projekta kot ostalim zeliščarjem na območju celotne Slovenije, poleg tega bo vključenim omogočen dostop do novih znanj, ki bi jih sicer sami na trgu težko pridobili.

Poleg vsebinskih tem so udeleženci na srečanju odprli številna vprašanja in izpostavili izzive, povezane z nujnimi sistemskimi rešitvami na področju zeliščarstva, s trenutnim statusom zeliščarjev ter umeščanjem zeliščarstva v nacionalne kmetijske politike. Projekt bo tako odlično izhodišče tudi za pripravo podlag in smernic za Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano o razvojni perspektivi zeliščarske dejavnosti v prihodnosti.

 


Nazaj na: Izvajanje projektov