Strokovna ekskurzija LAS DBK

Strokovna ekskurzija LAS DBK

V četrtek, 2. 6. 2022, je potekala strokovna ekskurzija LAS DBK katera je bila namenjena članom LAS DBK, da se seznanijo s primeri dobre prakse, ki jih lahko na svoj način interpretirajo in prenesejo v svoje lokalno okolje.

Bistvo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je namreč to, da ideje in potrebe, ki jih izkaže lokalna skupnost dosežejo učinek v naravi s pomočjo različnih evropskih sredstev. Tovrstne izkušnje predvsem koristijo obrobnim regijam, kjer se soočajo z velikim demografskim deficitom in pomanjkanjem priložnosti za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

S tem namenom smo obiskali Zeliščarski center JV Slovenije, ki ga tvorijo zeliščni vrtovi, energijske točke, učilnica v naravi in objekti kulturne dediščine, ki se trenutno nadgrajujejo z aktivnim projektom Herbalium, v katerem nastajajo gozdna učilnica s knjižnico oz. prireditvenim prostorom, igrala za spodbujanje gibalne aktivnosti otrok, poseben poudarek je tudi na vključevanju ranljivih skupin. Novi zeliščarski produkti in produkti vezani na dobro počutje v naravi (energetske točke) so tista nadgradnja na podeželju, ki se lahko uspešno trži tudi pri bolj zahtevnih strankah in nudi kreativne priložnosti za mlade, da ostajajo na podeželju in raziskujejo njegove potenciale.

Ogledali smo si tudi že dobro poznano zanimivost Izvir cvička v Šmarjeti, ki ponuja inovativno obliko trženja lokalno pridelanega cvička, kar pritegne obiskovalce tega turistično zanimivega območja. Urejeno središče pod divjim kostanjem pa nudi priložnosti za različne družabne dogodke in delavnice.

Primer dobre prakse je tudi Hiša druženja Javornik v Rakovniku pri Šentrupertu, kjer je bil urejen nov prostor za ohranjanje tradicije druženja. V dovršenem interierju pridejo delavnice in dogodki še bolj do izraza.

Ob zaključku dneva smo se ustavili še v Dobrotah Dolenjske v Trebnjem v okviru katerih so povezani dolenjski ponudniki kakovostnih domačih živil in rokodelskih izdelkov. V okviru kolektivne blagovne znamke so tako nastali novi produkti, ki vsebujejo samo preverjene in kakovostne surovine iz lokalnega okolja. Zavest o kvalitetni prehrani z lokalnega območja je vse višja, izbrani produkti z naravnimi okusi in aromami pa vse bolj cenjeni. Pridelava kakovostnih surovin in njihova predelava v končne produkte je tudi ena izmed inovativnih možnosti za razvoj podeželja in njegovih potencialov.

 

Ogledani projekti so financirani s pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 


Nazaj na: Novice