Strokovno animacijski obisk skupine iz Češke

Strokovno animacijski obisk skupine iz Češke

V četrtek in petek, 26. in 27. septembra 2019, smo na našem območju gostili skupino iz Češke, ki so želeli videti in slišati o naših dobrih praksah izvajanja projektov LEADER/CLLD v programskem obdobju 2014-2020. Namen obiska je bila predvsem izmenjava izkušenj s področja konkretnega izvajanja projektov na terenu (Podukrep 19.2.), delovanja Loklanih akcijskih skupin (LAS) v Sloveniji (Podukrep 19.4) ter snovanje projektnih idej za skupne projekte med LASi (Podukrep 19.3.).

Obisk je bil torej precej strokovno zasnovan, z veliko novimi idejami, dobro voljo ter izmenjavo rešitev pri vsakdanjih izzivih vodenja LAS. 

Gostje so bili skupina predstavnikov trinajstih (13) občin, županov ter zaposlenih v njihovi Lokalni akcijski skupini (MAS Bystřička – www.masbystricka.cz) iz območja okoli mesta Olomouc. Prihajajo iz mikroregije, kjer je velik poudarek na tradiciji folklore, turizma na kmetijah, lokalni hrani oz. samooskrbi ter poljedelstvu. V tem programskem obdobju se njihovi projekti CLLD sofinancirajo iz treh skladov (EKSRP, ESRR in ESS). Postopki za odobritev vlog in zahtevkov so podobno dolgi kot pri nas. Ravno tako se pri delu soočajo z več aplikacijami za oddajo vlog, za oddajo zahtevkov - za vsak sklad posebej. Projekti, ki jih potrjujejo so enopartnerski, zato je bilo njihovo zanimanje za naše večpartnerske projekte ter izvedbo na tarenu, precej veliko. Njihove lokalne akcijske skupine imajo večjo vlogo pri regionalem razvoju, saj poleg Strategij lokalnega razvoja, izvajajo še tri programe - eden od njih je npr. (Mikro)regionalni razvojni program, kjer so vključena sredstva za sofinanciranje infrastrukture. Projekti CLLD so sofinancirani do 50 % in se izvajajo iz enega sklada hkrati.     

V četrtek, 26. 9. 2019, smo se predstavniki Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. udeležili delovne večerje, kjer so pogovori z gosti potekali predvsem v smeri iskanja skupnih področij delovanja ter razvoja regij, za nadaljnje sodelovanje v mednarodnih projektih.

Za njih smo pripravili enodnevni program z ogledom dobrih praks LEADER/CLLD po Dolenjskem, ki je bil izveden v petek, 27. 9. 2019. Ta dan smo si tako skupaj ogledali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, katerega ureditev je bila delno sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nadaljevali smo z ogledom športno-rekreacijskega parka v občini Mirna, kjer nas je sprejel župan Dušan Skerbiš ter predstavil možnosti kombinacij različnih skladov pri sofinanciranju urejanja športnih površin. Sledila je animacijska predstavitev naše LAS Dolenjska in Bela krajina na vstopni točki Dežele kozolcev v Šentrupertu ter voden ogled po muzeju. Na zadnji točki, so gostje spoznali začetke, izzive ter delo Zavoda za trajnostni razvoj temeniške in Mirnske doline v okviru projekta Dobrote Dolenjske.

Glede na to, da se bliža novo programsko obdobje (2021-2027), v katerem je predvideno izvajanje CLLD mehanizma, smo lokalne akcijske skupine iz EU željne izmenjav dobrih praks za prilagoditve, pospešitve ter ponastavitve postopkov za bolj učinkovito izvajanje projektov na terenu. 

 


 


Nazaj na: Novice