Študijski obisk irskih lokalnih akcijskih skupin od 15. 5. 2023 do 20. 5. 2023

Študijski obisk irskih lokalnih akcijskih skupin od 15 5 2023 do 20 5 2023

Predstavnica LAS Dolenjske in Bele krajine (LASDBK) se je udeležila strokovne ekskurzije slovenskih lokalnih akcijskih skupin na Irskem. Strokovna ekskurzija je bila organizirana s ciljem spoznavanja dobrih praks irskih lokalnih akcijskih skupin, pa tudi mreženja med slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na irskem deluje 29 lokalnih akcijskih skupin, ki so imele v programskem obdobju 2014–2020 za izvajanje razvojnih projektov na razpolago 250 mio EUR sredstev iz EKSRP. Irska izvaja le program LEADER, sklad ESRR ni vključen v izvajanje. Stopnja financiranja projektov je različna in je odvisna od vključenega sektorja in dobičkonosnosti projekta in se giblje od 75%-100%. V prejšnjem programskem obdobju je bilo odobrenih 5.725 projektov, porabljenih je 97 % od 240 mio EUR sredstev kot je bilo na razpolago. Največ sredstev je bilo namenjenih za gospodarski razvoj podeželja (135 mio EUR), socialno aktivacijo (85 mio EUR) in za okoljske projekte (21 mio EUR).

V programskem obdobju 2023–2027 bo na razpolago 180 mio EUR sredstev. V obdobju tranzicije 2021–2023 bo za izvajanje programa namenjenih 70 mio EUR, skupaj za celotno programsko obdobje 2021–2027 bo namenjenih 250 mio EUR. Poseben poudarek bo dan na izvajanje programov za namenjenih marginalnim skupinam, ki prej niso bile toliko podprte; blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter iniciativam znotraj pametnih vasi.

Kratek opis potovanja:

Prvi dan – Dublin: vzlet letala iz Benetk, prihod v Dublin in v nadaljevanju vožnja z avtobusom v Knock.

Drugi dan – območje Mayo

Srečanje s predstavniki upravljavskega organa Departmen for Rural and Community Development, The LEADER/CLLD Managing Authority).

Ogled Piovovarnice Mescan, ki je nastala kot podjetniška iniciativa dveh prijateljev, v nadaljevanju pa se je tudi s pomočjo sofinanciranja iz sredstev LEADER, razvila v donosno dejavnost.  

Tretji dan dan - območje Galway

Predstavljenm nam je bil irski koncept pametnih vasi. Po irski definiciji so pametne vasi podeželska območja in skupnosti, ki gradijo in krepijo svoje obstoječe prednosti in bogastva z ustvarjalnim razmišljanjem in sprejemanjem inovacij za razvoj želenega okolja za bivanje in delo na podeželju.

Sledil je ogled mokrišča »The Living Bog«. Območje, ki je bilo vrsto let izpostavljeno izčrpavanju - izkop močvirskega bata, se trenutno tretira kot zaščiteno območje. Mokrišče v Mountbellew - živo barje je bilo v Galwaju in je del večjega projekta, ki je bilo sanirano s pomočjo EU sredstev LIFE, pa tudi s pomočjo sredstev LEADER.

Ogledali smo si tudi Obzidan park znotraj Montebellew. Obnova obzidja je bila sofinancirana s pomočjo LEADER sredstev.

Četrti dan - območje Kilkenny

Predstavitev centra Mladih irskih filmskih ustvarjalcev, kot oblika animacije in prostočasnih dejavnosti mladih. S pomočjo LEADER sredstev je bila nakupljena snemalna oprema. 

Kako lahko degradirano območje zaživi in postane center vaškega življenja, smo si ogledali na primeru Ballykeeffe amphiteatra. Zapuščeni kamnolom je preurejen v naravni amfiteatra, v katerem se skozi celo leto odvijajo različni dogodki, od gledaliških predstav, koncertov, tudi porok ... Infrastruktura se znotraj amfiteatra postavlja postopoma, tudi s pomočjo sofinanciranja iz sredstev LEADER.

Primer uspešnega podeželskega turizma predstava Doživljajski park Castlecomer. Z zapiranjem rudnika je bilo nekdaj rudarsko območje spremenjeno v muzejski prostor. Ta je bil sicer ob otvoritvi zanimiv, vendar je interes zanj sčasoma pošel in je bilo potrebno poiskati dodatno vsebino. Prostor je omogočal postavitev adrenalinskega parka, ki se postopoma tudi s pomočjo sofinanciranja iz sredstev LEADER razvija v tržno zanimiv produkt.

Peti dan - območja Cork

Ballyhoura Mountain Bike parkgorsko območje brez večje vizije, je s pomočjo zagnanih posameznikov postalo pomemben rekreacijski center za kolesarjenje in pohodništvo. Ob tem se je razvila tudi dodatna ponudba vezana na kulinariko in z ostalo za turiste pomembno infrastrukturo – prenočišča.

Da je za podjetniške priložnosti vedno čas, smo si imeli možnost ogledati na primeru Kmetije/prehranskega podjetja za proizvodnje jabolčnega soka. Podjetnik/lastnik Maurice Gilbert je predstavil svojo podjetniško pot od gradbinca, ki je zaradi recesije izgubil delo, do uspešnega proizvajalca jabolčnega soka v kombinaciji različnih okusov. Pri svojem delu želi biti čimbolj inovativen, zato je teh izdelkov kar nekaj: kuhanček iz jabolčnega soka; jabolčni sok z dodatkom zelenjave; jabolčni sirup … Svojo dejavnost pa namerava nadgraditi še s turistično ponudbo, ki bo vključevala zeliščni vrt in prireditveni prostor. Svojo dejavnost razvija tudi s pomočjo sofinanciranja iz LEADER sredstev.

Kako vdahniti življenje zapuščenim objektom kulturne dediščine, smo si lahko ogledali na primeru Old Chapel Rooms, kjer je zapuščen sakralni objekt dan v uporabo vaški skupnosti za izvedbo različnih dogodkov od dramskih predstav, šole tradicionalnih irskih plesov … Program so popestrili mladi, ki so nam pokazali kako lahko tudi s pomočjo ohranjanja tradicije, kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Ureditev prostora je bila sofinanciranja iz LEADER sredstev.

Na Irskem je močno razviti socialno podjetništvo. Vključuje različne dejavnosti, od skrbi za starejše, socialne aktivacije mladih z manj priložnostmi, skrbi za živali, različnih kulturnih dejavnosti. Vsebina socialnih podjetij je bila predstavljena v kratkem filmu, ki smo si ga ogledali v Friars Gate gledališču, ki ga upravlja eno od socialnih podjetij.

Šesti dan – Cork

Odhod iz hotela in transfer na letališče Cork.

 


Nazaj na: Novice