Študijski obisk v LAS Istra

Študijski obisk v LAS Istra

Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK) je konec septembra organizirala študijsko ekskurzijo v Istro, natančneje območje Lokalne akcijske skupine Istra, kjer so si udeleženci ogledali primere dobrih praks projektov sofinanciranih s strani programa LEADER. Udeleženci študijske ekskurzije so prihajali tako iz Dolenjske in Bele krajine, tematika njihovega zanimanja pa je turistična ponudba, razvoj osnovnih storitev na podeželju, mladi, lokalna samooskrba, obnova in razvoj vasi in druga področja. Večina udeležencev je tudi že oddala idejni predlog za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK.

Udeleženci so si ogledali vas Padno, ki je bila uspešno obnovljena s pomočjo razpisov EU, v vas pa sedaj prihaja iz križark na tisoče obiskovalcev letno. Za njih pripravijo ogled vasi, degustacijo vina, olivnega olja, domačih jedi, obiskovalci pa lahko kupijo tudi domače pridelke in izdelke. Udeleženci so si ogledali tudi primer mladega kmeta, ki se ukvarja z lokalno samooskrbo in sicer ponudbo gajbic eko-zelenjave za individualne kupce. Seznanili so se s socialnim podjetništvom in socialnim podjetjem, ki deluje na področju turizma kot turistična agencija ter si ogledali nočitvene kapacitete.

Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine


Nazaj na: Novice