Terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov.

MKGP želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe. Velika spodbuda gre tudi dejavnosti za mlade kmete ter sodelovanju med LASi.

V planu objave javnih razpisov za leto 2017 so za prvo polletje javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave. V drugem delu plana, pa so navedeni tudi vsi ostali predvideni javni razpisi, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 19 javnih razpisov v vrednosti skoraj 180.000.000 EUR, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel. Samo na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju je bilo objavljenih 17 javnih razpisov, 1 javni razpis je bil namenjen naložbam v namakanje, en javni razpis v okviru CLLD (LEADER) pa je bil namenjen projektom Sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami LAS.

NAČRT OBJAV JAVNIH RAZPISOV PRP 2017

*Povzeto po spletni strani PRP

Nazaj na: Novice