Udeležili smo se 5. Slovenskega podeželskega parlamenta

Foto RS MKGP

V Halozah, Občini Majšperk, se je 8. in 9. oktobra 2019 odvijal 5. Slovenski podeželski parlament, na katerem je sodelovalo 360 udeležencev iz 13 evropskih držav. Glavna tema parlamenta je bila skupna kmetijska politika po letu 2020 in priprava strateškega načrtna za novo programsko obdobje.

Delo je potekalo v devetih delovnih skupinah razpršenih po Halozah, v kateri so udeleženci reševali izzive za novo programsko obdobje. Zanimiva je bila razprava o izvajanju pristopa CLLD v naslednji finančni perspektivi. Soglasno je bil podprt predlog, da se pristop izvaja s pomočjo financiranja iz vseh štirih strukturnih skladov, tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki v tem programskem obdobju ni vključen v izvajanje LEADER/CLLD mehanizma. Poenotila se bodo pravila izvajanja, poudarek pa bo dan rezultatom in ne postopkom. Glede na predvideno znižanje finančnega okvira za izvajanje EU politike v naslednjem programskem obdobju, bo pomembno tudi koliko sredstev bo za izvajanje programa namenjenih. Razprave potekajo v smeri najmanj 5 % iz sredstev ESKRP (kar je določeno tudi na EU nivoju), bolj odprto pa je vprašanje financiranja iz kohezijskih sredstev, kjer je razpon med 1 do 6 %. Končni odstotek bo v veliki meri odvisen od uspešnosti izvedbe pristopa CLLD sofinanciranega iz sredstev ESRR v tem programskem obdobju. Sredstva so zlasti zanimiva za manjše občine, saj kot je izjavil župan Haloz, manjše občine težko dostopajo do sredstev kohezijske politike, ker so ta namenjena za financiranje večjih strateških projektov in s tem nedostopna za manjše razvojno prav tako zanimive vsebine. 


Več informacij na:

Gradivo z dogodka: 


 


Nazaj na: Novice