Ureditev večnamenskega objekta Cerovec

Ureditev večnamenskega objekta Cerovec

Občina Semič je v slopu projekta Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju pričela z ureditvijo večnamenskega objekta Cerovec. Stavba, ki je bila zgrajena leta 1960, je bila nekoč v lasti Kmetijske zadruge Krka, zadnja leta pa sameva. 

V sklopu projekta so predvidena manjša investicijskima vlaganja (ureditev tlakov, ometa, inštalacij, zunanja ureditev, zamenjava oken in vrat ter nakup opreme za učno kuhinjo, sanitarije, pisarno in za večnamenski prostor), kar bo povrnilo ponovno funkcionalnost objekta. 

Stavba bo po obnovi namenjena za medgeneracijsko druženje in za izvajanje vrste prostočasnih dejavnosti s ciljem oživitve življenja na podeželju in s tem bogatenja raznolikosti le-tega za mlade (otroci, dijaki, študenti), starejše kmečko prebivalstvo, pa tudi člane društev. Povečala se bo prepoznavnost Občine Semič in posledično regije. Ureditev večnamenskega prostora Cerovec bo zaključena jeseni 2020, celoten projekt pa sredi leta 2021.

Občina Semič je skupaj s projektnimi partnerji: PGD Črešnjevec, Zadruga Suplimi z. o. o. in podjetje KUSI Sonja Malnarič s.p. pridobila nepovratna sredstva iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Vrednost ureditve objekta znaša 84.687,43 EUR. Skupaj z ostalimi vsebinami projektnih partnerjev znaša celotna vrednost projekta 128.981,66 EUR, od tega znaša znesek EU sofinanciranja 85.961,03 EUR. 


Vir: Občina Semič

 


Nazaj na: Izvajanje projektov