Opazovanje ptic ob Radulji z učenci OŠ Frana Metelka Škocjan

Opazovanje ptic ob Radulji z učenci OŠ Frana Metelka Škocjan

V mesecu decembru je območje ob Radulji v Škocjanu obiskalo že kar nekaj razredov OŠ Frana Metelka Škocjan, ki so skupaj z učiteljem Aleksandrom Božičem izvajali aktivnosti v okviru projekta »Ureditev območja ob Radulji«, sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Ureditvena dela v okviru projekta so praktično že zaključena in je gibanje po območju tako varno. S prenosnimi daljnogledi, ki so bili dobavljeni v okviru projekta, katerega partner je tudi OŠ Frana Metelka Škocjan, so učenci opazovali predvsem ptice, ki se zadržujejo ob Radulji. Opazili so naslednje vrste: velika sinica, plavček, krokar, siva vrana, taščica, kratkoprsti plezalček, domači vrabec, poljski vrabec, domači golob. Pri novi opazovalnici in ob učilnici v naravi so namestili dve krmilnici, ki sta – predvsem pri opazovalnici – že omogočili hrano pticam, saj je v naravi že pomanjkanje hrane. Krmilnico ob opazovalnici za ptice so učenci tudi napolnili s sončničnimi semeni, v opazovalnici pa so učenci tudi sami s pomočjo mentorja izdelali krmilnico, ki jo bodo namestili v okolici šole in skrbeli zanjo. Prav tako bodo učenci skrbeli tudi za krmilnice ob Radulji, da bo v njih dovolj hrane. 

Poleg ptic so se učenci tudi seznanili z življenjem in delom bobra, ki ima domovanje (bobrišče) v neposredni bližini ob opazovalnici za ptice ob Radulji, kjer so že vidni rezultati njegovih gradbeno-inženirskih podvigov. Med drugim se je namreč lotil največjega drevesa v tem delu Radulje – velike jelše, ki je sicer zaščitena. O bobru bo postavljena tudi informativna tabla, ki smo jo prejeli kot donacijo iz projekta Life Beaver od zavoda Lutra (Z učenci smo si ogledali tudi nove zasaditve dreves in grmovnic (vrba iva, črni trn, rdeči dren, navadna leska, dobrovita, rumeni dren, glog) ob Radulji, ki jih bomo tudi označili in bodo del bogate biotske raznolikosti območja ob Radulji. Učenci so z zanimanjem spoznavali naravo in z izkustvenim učenjem prišli do novih spoznanj.

Ko bodo razmere (epidemiološke in vremenske) omogočale, bodo ob Radulji izvedene različne aktivnosti za učence in za zunanjo javnost v okviru zgoraj omenjenega projekta, kakor tudi čiščenje območja.

 

Rok Petančič, Občina Škocjan 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov