Uspešna 2. seja skupščine LAS Dolenjska in Bela Krajine

Uspešna 2 seja skupščine LAS Dolenjska in Bela Krajine

V ponedeljek, 18. januarja 2016, je v Metliki potekala 2. seja skupščine LAS Dolenjska in Bela Krajine, ki jo je vodil predsednik Igor Hrovatič. Člani so sprejeli Strategijo lokalnega razvoja LAS DBK za obdobje 2014–2020 in potrdili predlog Javnega poziva za izbor operacij.

Lokalna akcijska skupina DBK, je v sodelovanju širše javnosti po pristopu od spodaj – navzgor, pripravila Strategijo lokalnega razvoja LAS DBK 2014 – 2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD (»lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«) in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. Zastavljeno vizijo, želi LAS uresničiti s štirimi tematskimi področji: ustvarjanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Znotraj tematskih področij so oblikovani cilji in ukrepi. Oblikovanih je 7 ciljev in 10 ukrepov. V enotno strategijo jih povezuje rdeča nit - zelena delovna mesta in lastni, naravni ter kulturni viri.


Nazaj na: Novice