Uspešni pri prijavi projekta Kolesarska veriga na podeželju

Uspešni pri prijavi projekta Kolesarska veriga na podeželju

LAS Dolenjska in Bela krajina je še z 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami s projektom Kolesarske verige na podeželju, uspešno kandidirala na zadnjem javnem pozivu MKGP za sofinanciranje projektov sodelovanja in pridobila sredstva v višini 97.132,84 EUR oz. 85% od celotne vrednosti 136.890,80 EUR.

Znotraj partnerstva Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina so pri pripravi projekta sodelovale Mestna občina Novo mesto, Občina Mirna Peč, Občina Semič in Občina Črnomelj. Vsaka od občin bo s pomočjo EU financiranja iz projekta postavila postajo za izposojo koles, opremljeno z električnimi in navadnimi kolesi.

Glavani poudarek v projektu je dan sodelovanju lokalnih akcijskih skupin pri izvedbi skupnih aktivnosti. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Obdobje izvajanja projekta je 15.10.2020 – 30.11.2022

Sodelovanje v tako velikem projektu predstavlja velik izziv in priložnost za LAS Dolenjska in Bela krajina, tako z vidika večje prepoznavnosti območja, pa tudi ustvarjanja novih povezav in nabiranja izkušenj.


Nazaj na: Novice