V Hiši kulinarike v Novem mestu je včeraj dišalo po lokalni hrani

V Hiši kulinarike v Novem mestu je včeraj dišalo po lokalni hrani

Ena izmed aktivnosti znotraj projekta sodelovanja »Z roko v roki do kakovostne prehrane« je tudi povezovanje lokalnih ponudnikov in organizatorjev prehrane v javnih zavodih. Iz izdelane analize v okviru projekta je razvidno, da kar 40 % anketiranih javnih zavodov, ne koristi določbe 73. in 84. člena Zakona o javnih naročilih, ki omogočata, da javni zavod lahko odda javno naročilo brez uporabe javnega naročanja, kadar je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000,00 EUR. Presenetljiv je tudi podatek, da le 17 % javnih zavodov kupuje živila od lokalnih kmetov. S tem namenom je bil, dne 30. 9. 2019, v Hiši kulinarike organiziran dogodek, na katerem so lokalni ponudniki predstavili svoje izdelke/živila in delavnica pod vodstvom MasterChefa Anžeta. Kuhali so se zdravi obroki iz lokalno pridelanih živil in dokazali smo, da je zdravo lahko tudi zelo okusno.

Za vse tiste, ki jih želijo preizkusiti se recepti nahajajo TUKAJ.


 


Nazaj na: Izvajanje projektov