V Zagraškem logu nastaja zeliščarski center JV Slovenije

V Zagraškem logu nastaja zeliščarski center JV Slovenije

Občina Škocjan je v torek, 25. 10. 2018, organizirala novinarsko konferenco, na kateri je širši javnosti predstavila projekt "Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije".

Projekt je del celovitega socialnega programa, ki se bo v naslednjih letih izvajal na območju občine Škocjan in bo vključeval oblikovanje nastanitvene enote za ranljive ciljne skupine na Bučki ter ureditve zeliščarskega centra v Zagraškem logu. V okviru slednjega bo urejena vstopna točka za sušilnico in pakiranje zelišč. V parku bodo urejene gredice (visoke grede) zasajene z zelišči. V okviru projekta bodo izvedene delavnice na temo sušenja zelišč, pa tudi delavnice na temo sprejemanja drugačnosti. Člani Društva Sonček so že počistili površine in pripravili prostor za ureditev vrta. Visoke grede bodo  postavljene predvidoma že pred zimo, da se spomladi lahko prične zasaditev zelišč.

 


 


Nazaj na: Izvajanje projektov