Vabilo na 6. sejo Upravnega odbora

Vabilo na 6 sejo Upravnega odbora

Vabilo na 6. sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

6. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v četrtek, 20. 4. 2017, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.


Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 5. seje Upravnega odbora (v prilogi).
  2. Seznanitev in sprejem letnega poročila dela s finančnim načrtom za leto 2016.
  3. Seznanitev in sprejem letnega načrta aktivnosti LAS DBK 2017.
  4. Seznanitev in potrditev operacij prijavljenih na 1. Javni poziv LAS DBK 2016, na podlagi poročila Ocenjevalne komisije
  5. Predlogi in pobude


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na: Novice