VABILO: izobraževalni dan o ovčji volni

VABILO izobraževalni dan o ovčji volni

V okviru projekta POVEČANJE SAMOOSKRBNOSTI Z NARAVNIMI POTENCIALI BELE KRAJINE (VOLNA, LAN, KONOPLJA) vas partnerji vabijo na  

IZOBRAŽEVALNI DAN O OVČJI VOLNI, ki bo potekal v obliki predavanj in praktičnih prikazov postopkov pridelave in predelave ovčje volne, in sicer 

v četrtek, 21. marca 2019, ob 17. uri v predavalnici P3 Centra biotehnike in turizma – Grm Novo mesto, Sevno 13.

Spoznali boste tako stara kot najnovejša orodja za predelavo ovčje volne in tehnike uporabe tega dragocenega, a velikokrat zanemarjenega naravnega materiala. Že v pradavnini je človek uporabljal živalske materiale za različne namene (meso v prehrani, kože in volno za oblačila, kosti in volno za orodja ter maščobo in kosti za mila). A med vsemi materiali je volna najpomembnejša surovina zaradi katere je človek pred tisočletji udomačil ovco in s selekcijo izboljševal kvaliteto volnenih vlaken, da bi bila primernejša za ročno in strojno predelavo. Tako kot nekoč, je tudi danes za pridelavo tega vrhunskega naravnega materiala potreben le preprost – obnovljiv naravni energent – trava na skromnem pašniku. Tudi predelamo jo lahko le z uporabo vode, mila in pridnih rok.

Žal se večina v Evropi pridelane volne zavrže, uvažamo pa surovino in izdelke iz Azije, Nove Zelandije in Avstralije. Da bi tok tega nesmiselnega potovanja ovčjih vlaken med kontinenti zmanjšali, vas vabimo, da nam prisluhnete in spoznate, preproste, skoraj pozabljene skrivnosti naših babic in dedov, ki smo jih izpopolnili z novimi tehnološkimi prijemi. Čeprav v Sloveniji ne redimo ovac zaradi volne, pa bi lahko ves pridelek smiselno uporabili za izboljšanje kvalitete bivanja in znatno zmanjšali negativne izpuste v okolje.

Svoja znanja in izkušnje bodo z vami delili: mag. Margita Adamič, Tončka Jankovič, Boris Grabrijan, člani društev RimLan Adlešiči in KUD Božo Račič Adlešiči.

Nosilec projekta: Zadruga Suplimi z.o.o.
Partnerji: Javni zavod krajinski park Kolpa. Mirabilis d.o.o., društvo RimLan in Eko društvo Krupa


VABILO


 

ovcji_trop_v_zavarovanem_obmocju_kp_kolpaNazaj na: Izvajanje projektov