Vabilo na 4. sejo Upravnega odbora LAS DBK

Vabilo na 4 sejo Upravnega odbora LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015, z dne 16.6.2015 in Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS DBK, z dne 12.10.2015, vabi na :

4. sejo Upravnega odbora LAS Dolenjska in Bela krajina,

ki bo v sredo, 12. 10. 2016, ob 16. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.


Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 3. seje UO
  2. Poročilo o pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo Javnega poziva za sofinanciranje iz sredstev CLLD LAS DBK 2016
  3. Potek priprave Javnega poziva za ocenjevalce LAS DBK 2016–2020
  4. Članstvo v Društvu za razvoj slovenskega podeželja – DRSP
  5. Seznanitev s predlogom novih dveh članov v UO
  6. Prenos pravnega nasledstva LAS DBK 2007–2013 na LAS DBK 2014–2020 v skladu z zahtevami ARSKTRP
  7. Predlog aktivnosti LAS DBK do konca leta 2016
  8. Priprave na Skupščino LAS DBK
  9. Pobude in vprašanja


OPOMNIK: Prosimo vas za zanesljivo udeležbo. V kolikor se seje ne morete udeležiti, vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom*.

Vljudno vabljeni!

* Če Upravni odbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Upravni odbor sklepčen ne glede na število navzočih članov.


Nazaj na: Novice