Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014 2020

V Uradnem listu je bil konec meseca decembra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju pristopa CLLD objavljeno v Ur.l. 72/17, so lahko končni upravičenci poleg LAS, tudi člani LAS. To je ena izmed sprememb v primerjavi s prejšnjimi javnimi razpisi za podukrep 19.3, ko so bili lahko končni upravičenci le LAS.

Do sofinanciranja v višini 85% so upravičene naslednje operacije:

  • izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS,
  • razvoj in trženje storitev in proizvodov,
  • vključevanje ranljivih ciljnih skupin,
  • organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,
  • oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
  • kolektivne okoljske operacije.

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000,00 EUR

Rok prijave: 2. 4. 2018.

V primeru, da imate zanimivo projektno idejo, ki s svojo vsebino posega v prednostne prioritete podukrepa 19.3, vas vabimo, da nam to sporočite na e-mail: lasdbk@rc-nm.si ali se zglasite na sedežu LAS Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto.


3. javni razpis za podukrep 19.3Nazaj na: Novice