Začetek javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Začetek javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 2027

Minister dr. Jože Podgoršek je na novinarski konferenci, dne 2. 7. 2021, predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027. Ambiciozno zastavljen dokument vsebuje intervencije I. in II. stebra Skupne kmetijske politike v vrednosti 1,2 mlrd. EUR za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Namen strateškega načrta je zagotoviti stabilni dohodkovni položaj kmetov, krepiti tržno naravnanost in konkurenčnost kmetijskega, gozdarskega in živilskega sektorja, krepitev položaja v prehranski verigi ter zagotavljanje pridelave varne in kakovostne hrane.

Tako slovensko kot tudi svetovno kmetijstvo se nahajata na prelomni točki. Znašli smo se pred izzivi, ki jih je izpostavila epidemija COVID 19 – izzivi zagotavljanja odpornejšega in trajnostnega prehranskega sistema. Hkrati je epidemija pokazala tudi, da je za uspešnejše upravljanje s tveganji, ki jih prinašajo tovrstne krize, pomembno sodelovati in biti vpet v verige vrednosti.

Sredstva za Slovenijo iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 znašajo 1,8 mlrd. EUR iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja EKSRP. Ker je pri začetku izvajanja nove skupne kmetijske politike prišlo do zamika, (ta se začne izvajati z letom 2023) se trenutno programsko obdobje 2014–2020 podaljšuje za dve dodatni leti.

Z objavo predloga posameznih vsebin Strateškega načrta SKP 2023–2027 se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. V okviru javne razprave bo ministrstvo organiziralo več javnih posvetov na katere so vabljeni vsi zainteresirani.

Javna razprava za zainteresirane iz območja JV regije je potekala 20. 7. 2021 na Grmu Novo mesto - Center Biotehnike in Turizma, od 9.30 do 13. ure. 

Povezave razprav so na voljo na YouTube kanalu Mreže za podeželje: POVEZAVA

Predlog Strateškega načrta SKP najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/skupna-kmetijska-politika-po-letu-2020/


 


Nazaj na: Novice