ZAKLJUČEN 1. javni poziv za sofinanciranje iz sredstev CLLD na območju LAS DBK

ZAKLJUČEN 1 javni poziv za sofinanciranje iz sredstev CLLD na območju LAS DBK

LAS Dolenjska in Bela krajina je zaključila z vsemi postopki povezanimi s potrditvijo operacij oddanih na 1. javni poziv za izbor operacij LAS DBK 2016, kjer so bila razpisana sredstva v vrednosti 1.519.940,00 EUR.

Na javni poziv, ki je bil odprt do petka, 10. 2. 2017, je bilo oddanih 28 projektnih predlogov, v skupnem znesku sofinanciranja v višini 1.818.832,97 EUR. Za sofinanciranje iz kmetijskega sklada (EKSRP) je vlogo oddalo 23 prijaviteljev, za sredstva regionalnega sklada (ESRR) pa 5 prijaviteljev s partnerju. Šest predlogov je bilo zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, na osnovi izločitvenih splošnih meril, izločenih že v prvi fazi. Ostali nosilci operacij (22) so bili pozvani k dopolnitvam. Vse dopolnitve so bile izdelane pravočasno in pravilno, zato so se vse vloge uvrstile v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril. Do sofinanciranja iz sredstev CLLD bo po prvem javnem pozivu upravičenih 16 operacij, v skupni višini sofinanciranja 1.145.368,55 EUR, od tega 12 operacij iz sredstev EKSRP v višini 776.877,18 EUR in 4 operacije iz sredstev ESRR v skupni višini 368.491,37 EUR. Trenutno poteka vnos operacij v računalniško aplikacijo e-Kmetija oz. priprava vlog na predpisanih obrazcih MGRT.

Seznam podprtih operacij:

izbor 1


Nazaj na: Novice