Zaključena 1. faza projekta »Ureditev sekundarnih biotipov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«

Foto Občina Straža

Občina Straža je v okviru javnega poziva LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, uspešno kandidirala s projektom »Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«. Projekt poteka v sodelovanju s podjetjem Tomas d.o.o., domačo Osnovno šolo Vavta vas in Ribiško družino Novo mesto.

Dela so se začela prvega septembra po projektu podjetja Apus varstvo pred erozijo, hudourniki in plazovi iz Ljubljane. Gradbena dela je izvajalo podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku. Pri izvedbi in urejanju opuščenih glinokopov so ves čas tvorno sodelovali Ribiška družina Novo mesto, DOPS Novo mesto, podjetje NaravaNarava d.o.o. iz Ljubljane in ZRSVN Novo mesto.   

V sredini novembra se je zaključila I. faza - gradbena dela v opuščenih glinokopih. Uredila se je krožna pot v dolžini 700 metrov, uredili so se leseni prelivi, manjši otoki, lesena opazovalnica, talna opazovalnica za ptice, urejene so stopnice do učne mlake v kateri bo možno odvzemati vzorce vode in zemljine. Skratka nastala je prijetna učna pot biotopi Zalog. Znotraj urejenega kompleksa je možno opazovati ptice, dvoživke, rastlinje ali pa si samo zbistrite svoje misli.

V pomladnih mesecih bodo nameščene tudi informativne table, ki bodo obiskovalce informirale o rastlinju, živalih, geologiji, opekarstvu…

 

Več informacij: POVEZAVA


Fotografije: Arhiv Občina Straža 


Nazaj na: Izvajanje projektov