LAS Dolenjska in Bela krajina

Zaključki evalvacije Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2020

Zaključki evalvacije Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina za leto 2020

Sodelavke na LAS Dolenjska in Bela krajina so v mesecu marcu izdelale že tretjo evalvacijo aktivnosti Strategije lokalnega razvoj LAS Dolenjska in Bela krajina. Programsko obdobje 2014–2020 se zaključuje. Objavljeni bodo zadnji javni pozivi in odobreni novi projekti. Za celovitejšo analizo bo potrebno počakati, da se zaključijo vsi projekti in porabijo sredstva odobrena za doseganje ciljev zapisanih znotraj Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina. Kljub temu pa že lahko povzamemo nekatere ugotovitve, ki nam bodo v pomoč tudi pri pripravi nove strategije za naslednje programsko obdobje.

V obdobju 2014–2020 je LAS Dolenjska in Bela krajina objavila 5 javnih pozivov. Prejetih je bilo 69 vlog, od tega je bilo 35 vlog odobrenih. Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaključenih 16 projektov sofinanciranih iz sredstev EKSRP in 5 projektov iz sredstev ESRR. Z odločbo MKGP je bilo razdeljenih 80,19 odstotkov sredstev EKSRP in 72,13 odstotkov sredstev ESRR. Od tega je bilo izplačanih 39,85 odstotokov sredstev EKSRP in 38,16 odstotkov sredstev iz sklada ESRR. LAS Dolenjska in Bela krajina je bil uspešna tudi pri kandiranju na javne razpise za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. Za sofinanciranje iz sredstev EKSRP so bili podprti 4 projekti in 1 projekt iz sredstev ESRR.

V projektih je sodelovalo 123 različnih deležnikov iz vseh treh sektorjev (ekonomski, javni in NVO). Odstotek zastopanosti sektorjev v projektu je enak, bistveno pa odstopa finančna udeležba sektorjev v projektu, ki se nagiba v korist javnega sektorja. To je po svoje tudi razumljivo, saj so sredstva namenjena sofinanciranju projektov za boljše življenje v skupnosti, za kar so potrebne tudi investicije, ne samo »mehke vsebine« in izvedba programov.

V letu 2021 sta trenutno v fazi obravnave dva javna poziva, in sicer 6. javni poziv za sredstva ESRR (ocenjevalna komisija je zaključila s postopki ocenjevanja) ter 7. javni poziv za sredstva EKSRP (prejeti projekti se nahajajo v fazi obdelave).

V letu 2021 so aktivnosti LAS Dolenjska in Bela krajina usmerjene v izvedbo projektov za realizacijo ukrepov na področju povezovanja lokalnih ponudnikov in samooskrbe ter na področju povezovanja nevladnih organizacij in oblikovanju socialnih mrež.

 


 


Nazaj na: Novice