Zaključni posvet na temo ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI

Zaključni posvet na temo ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah bo v četrtek, 7. 6. 2018, v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje, organiziran zaključni posvet s ciljem predstavitve rezultatov projekta, podane pa bodo tudi smernice za čimprejšnje udejanjanje le teh v praski. Svoje stališče bodo predstavile tako strokovne službe, ki so vključene v pripravo zaposlitvenih programov za težje zaposljive, kot tudi potencialni zaposlovalci. Predstavljen bo tudi priročnik – zaposlovanje invalidov, ki je bil natisnjen v okviru projekta. 

Vse, ki smo bili kakorkoli vključeni v izvedbo projekta, veseli, da se je na področju invalidke zakonodaje začelo premikati v pozitivno smer. Nedavno je državni zbor podprl  Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki med drugim omogoča invalidom prost prehod v zaposlitev in po prenehanju zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost.

Premikati pa se je začelo tudi na področju izvajanja socialnih programov na kmetijah. Razvoj oskrbe starejših na kmetijah kot oblika dopolnilne dejavnosti, se ponuja kot rešitev za kritično neurejeno  dolgotrajne oskrbo starostnikov v Sloveniji.  Predlog spremembe Uredbe predvideva dve obliki oskrbe odraslih oz. starejših: celodnevno bivanje do šest oseb v enoposteljnih sobah ter dnevno varstvo do 12 oseb.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

zaposlitvene


VABILO


 


Nazaj na: Izvajanje projektov