Zaživela je nova kolektivna blagovna znamka - Belokranjsko

Zaživela je nova kolektivna blagovna znamka Belokranjsko

V petek, 14. 4. 2023, so bili na Gradu Metlika podeljeni pri certifikati za izdelke, ki so vključeni v kolektivno  blagovno znamko Belokranjko. Certifikat je prejelo 39 ponudnikov, za 106 izdelkov in jedi, in sicer:

- rokodelski izdelki: 11 ponudnikov oz. 24 izdelkov

- pridelki in živilski izdelki: 22 ponudnikov in 56 izdelkov

- jedi postrežene na gostinski način: 6 gostinskih ponudnikov in 20 jedi iz gastronomske piramide Bele krajine in hišnih jedi

 

Podeljeni certifikati so rezultat projekta »Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina«, sofinanciranega iz sredstev ESRR, po postopku neposredne potrditve projektov LAS Dolenjska in Bela krajina.  Z vzpostavitvijo sistema certificiranja  in celostne grafične podobe je omogočeno povezovanje belokranjskih ponudnikov ter zagotovljena kvaliteta izdelkov. Pomembni pa so tudi novi trženjski kanali, izdelki se bodo tržili v promocijskih centrih Bele krajine, spletu in s pomočjo logističnega centra. Vzpostavljajo pa se tudi novi trženjski kanali izven območja Bele krajine, saj želijo ponudniki s svojimi izdelki prodreti tudi na finančno  močnejše trge. 

Projektno partnerstvo že pripravlja nove vsebine, in sicer bo nadaljevalo z že začetimi aktivnostmi – certificiranjem rokodelskih in živilskih izdelkov, sistem pa želijo nadgraditi še  s certificiranjem turističnih nastanitev in turističnih produktov.

O dogodku si lahko preberete tudi na spletni strani radia Odeon, predstavitev izdelkov pa je dostopna tukaj.

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

FOTO: U. Raztresen, arhiv projekta Kolektivna blagovna znamka.

logo_ekp_sklad_za_regionalni_razvoj_slo

 


Nazaj na: Izvajanje projektov