Usposabljanje za prvo posredovanje ob srčnem zastoju - Metlika

Usposabljanje za prvo posredovanje ob srčnem zastoju Metlika

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 - 6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi vedeli kako. Z izvajanjem aktivnosti projekta "Skupaj za varni jutri" želimo prebivalce usposobiti za temeljne postopke oživljanja in uporabo AED naprave, da bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno višja. Občina Metlika je v sklopu projekta pridobila šolski defibrilator in lutko za učenje uporabe defibrilatorjev.

Usposabljanja za prvo posredovanje ob srčnem zastoju bodo potekala v Zdravstvenem domu Metlika (nad garažami) v terminih:

  • 6. - 7. 4. 2022, od 16. do 20. ure TERMIN ZASEDEN
  • 13. - 14. 4. 2022, od 16. do 20. ure

Po zaključenem usposabljanju bodo udeleženci opravljali izpit.

V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, pošljite vašo prijavo s kontaktnimi podatki na elektronski naslov:
minka.pezdirc@metlika.si. V kolikor se bo izkazal večji interes po tovrstnem usposabljanju, bomo razpisali zanj dodatni termin.

 

Več informacij na spletni strani Občine Metlika.

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

prp leader eu slo barvni


Nazaj na: Izvajanje projektov