Usposabljanje za prvo posredovanje ob srčnem zastoju - Metlika

Usposabljanje za prvo posredovanje ob srčnem zastoju Metlika

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 - 6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi vedeli kako. Z izvajanjem aktivnosti projekta "Skupaj za varni jutri" želimo prebivalce usposobiti za temeljne postopke oživljanja in uporabo AED naprave, da bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno višja. Občina Metlika je v sklopu projekta pridobila šolski defibrilator in lutko za učenje uporabe defibrilatorjev.

Usposabljanja za prvo posredovanje ob srčnem zastoju bodo potekala v Zdravstvenem domu Metlika (nad garažami) v terminih:

  • 6. - 7. 4. 2022, od 16. do 20. ure TERMIN ZASEDEN
  • 13. - 14. 4. 2022, od 16. do 20. ure

Po zaključenem usposabljanju bodo udeleženci opravljali izpit.

V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, pošljite vašo prijavo s kontaktnimi podatki na elektronski naslov:
minka.pezdirc@metlika.si. V kolikor se bo izkazal večji interes po tovrstnem usposabljanju, bomo razpisali zanj dodatni termin.

 

Več informacij na spletni strani Občine Metlika.


Nazaj na: Izvajanje projektov