LAS DBK

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je bila ustanovljena dne 12. 10. 2015 v Šmarjeških Toplicah, ko je 68 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine DBK, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

LAS DBK predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, zasebni sektor), ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način. Partnerstvo pokriva območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice.

LAS Dolenjska in Bela krajina ni registrirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje Dolenjske in Bele krajine z vodilnim partnerjem LAS (Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto) in partnersko institucijo (RIC Bela krajina, Ulica na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj), ki sta bila izbrana in potrjena na ustanovni skupščini LAS, dne 12. 10. 2015 (POVEZAVA).

ustanovna_skupscina _12_10_2015

Ustanovna skupščina LAS DBK 2014-2020, Šmarješke Toplice


Osebna izkaznica LAS DBK

Naziv LAS

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina

Naslov LAS

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Elektronski naslov:

lasdbk@rc-nm.si

Spletna stran LAS

www.las-dbk.si

Predsednik LAS

Igor Hrovatič

Vodilni partner LAS

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naslov vodilnega partnerja LAS

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Številka transakcijskega računa LAS

SI 56 0297 0025 7193 143 pri NLB d.d.

Velikost območja LAS

1.251,90 km2

Število prebivalčev LAS

91.689

Število občin

12

Problemsko območje ali območje ZTNP-1

DA NE

Kohezijska regija

Vzhodna

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva

12. 10. 2015

Število članov LAS

71