Kooperativno kmetijstvo LAS DBK

PODUKREP M19.2
 
Točen naziv projekta: Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Nosilec operacije: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Ostali partnerji v operaciji: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Društvo Grmčani
 
OPIS in aktivnosti v projektu: Bistvo projekta je vzpostavitev pogojev in inovativnega poslovno logističnega modela za prodor lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče. Lokalno pridelana živila bodo predstavljena tako potrošnikom splošne javnosti, kot tudi zainteresiranim skupinam znotraj javnih zavodov na območju LAS DBK (osebje, ki se ukvarja s hrano v šolah, vrtcih …). Pod okriljem projekta bo prepoznanih vsaj 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ki bodo predstavili vsaj 30 različnih izdelkov, tako se bo oblikovala mreža ponudnikov. Ponudniki v mreži bodo preko izobraževanj podučeni o principih uspešnosti vstopanja na lokalno tržišče, ki bo z erupcijo projektnih aktivnosti po končani projektni dobi razširilo na nivo regije in države. Na drugi strani operacija stremi k ozaveščanju prebivalcev o pomenu konzumiranja lokalno pridelane hrane. Projekt vzpostavlja novo, kakovostno, zeleno in trajnostno delovno mesto, ki bo preko svojih aktivnostih poseglo v organizacijo prehranske samooskrbe na območju LAS DBK.
 
Cilj(i) projekta:  

 • Ustvariti pogoje za razvoj inovativnega logističnega modela
 • Organizirati skupino ponudnikov za skupen nastop na trgu
 • Povečati povpraševanje po lokalno pridelani hrani 
   

Pričakovani rezultati operacije:

 • Ustvarjeni pogoji za inovativen logistični model prodora lokalno pridelane hrane na lokalno tržišče, tudi s pomočjo realizacije novega delovnega mesta.
 • Prodaja izdelkov izbranih ponudnikov na lokalnem tržišču v maloprodaji.
 • Vsaj 5 sklenjenih poslov oziroma podpisanih pogodb med izbranimi ponudniki in javnimi zavodi na območju LAS DBK, z opravljeno realizacijo (logistika).
 • Pripravljene video predstavitve in opolnomočeni izbrani ponudniki za širitev palete izdelkov in povečanje prodaje na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem trgu.
 • Vpliv na zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu uporabe lokalo pridelanih živil in prijaznem odnosu do okolja (zamenjava nakupnih navad namesto uporabe nakupnih PVC vreč, uporaba drugih izdelkov (npr. eko mrež za nakup).
   

Trajanje projekta: Marec 2021 – Oktober 2022
Celotna vrednost projekta z DDV: 118.894,75 EUR
Celotna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 107.834,89 EUR
Celotna vrednost sofinanciranih sredstev: 86.267,91 EUR     
Vrednost sofinanciranja partnerja Grm Novo mesto: 51.699,92 EUR

Kontakt: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Nives Mikešič,
E: ucilna.okusov@gmail.com, M: 040 288 597
Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/  
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development  
LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/