NEPOSREDNA POTRDITEV PROJEKTOV '21

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA SEDMEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020: POVEZAVA.

Naziv projekta Vlagatelj/nosilec projekta Partnerji Ukrep SKLAD Upravičeni stroški Sofinanciranje
Integrirana mreža paliativne oskrbe in NVO LAS Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto d.o.o. Splošna bolnišnica Novo mesto. 4.A ESRR 134.366,00 EUR 107.492,80 EUR
UNM fakulteta za zdravstvene vede.
Slovensko društvo HOSPIC OE NM.
Rdeči križ Slovenije – območno združenje Novo mesto.
Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina LAS Dolenjska in Bela krajina Razvojno informacijski center Bela krajina. 1. C ESRR 216.517,13 EUR 173.213,70 EUR
Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika.
Kulturni center Semič.
Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
Javni zavod Krajinski park Kolpa.
STARKMAT, Sebastjan Štarkel  s.p.
Medeni butik Bibi, Bernarda Kump s.p.
 
Skupaj:   350.883,13 EUR 280.706,50 EUR