POTRJENI PROJEKTI - 1. javni poziv

 

DOKUMENT S POVZETKI ODOBRENIH PROJEKTOV NA PRVEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020

 

Naziv projekta
Vlagatelj/nosilec projekta
Partnerji
SKLAD
Višina upravičenih stroškov v EUR
Sofinanciranje do 80% v EUR
Stanje projekta 
Nordijska hoja na podeželju (povezava)
Občina Šmarješke Toplice
Terme Šmarješke Toplice, Turistično društvo Šmarješke Toplice, Športno turistično društvo Bela Cerkev, Branko Korenič
EKSRP
43.983,48
35.186,78
Izveden projekt 
Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije (povezava)
Občina Škocjan
Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad, Turistično društvo Zagrad, Mizarstvo Bajt d.o.o.
EKSRP
54.772,31
38.340,62
Izveden projekt
Center aktivnosti - Srebrni dvor (povezava)
Dom starejših občanov Metlika
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Jazon d. o. o (PE Metlika), Zavod Lintvern so. p.
EKSRP
56.367,32
45.093,86
Izveden projekt
Medgeneracijska škratodežela Mokronog (povezava)
Občina Mokronog-Trebelno
Lovska družina Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno, Osnovna šola Mokronog
EKSRP
32.183,13
25.746,50
Izveden projekt
Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja (povezava)
RIC Bela krajina
Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo
EKSRP
72.440,33
57.952,26
Izveden projekt
Učenje in gibanje za okolje (povezava)
Občina Mirna
Osnovna šola Mirna, Društvo upokojencev Mirna, Komunala Trebnje d.o.o., Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, Dana, d.o.o., Društvo tabornikov Rod mirne reke Mirna
EKSRP
115.137,72
92.110,17
Izveden projekt
Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini (povezava)
Zupančič Črnomelj d.o.o.
Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, Društvo Proteus okoljsko gibanje Bela krajina; RIC Bela krajina
EKSRP
104.363,86
83.491,08
Izveden projekt 
MIRNOPEŠKI SLAKOV CENTER
(povezava
Občina Mirna Peč
KOMPAS NOVO MESTO; OŠ TONETA PAVČKA MIRNA PEČ; TURISTIČNO DRUŠTVO MIRNA PEČ
EKSRP
184.553,92
95.968,03
Izveden projekt 
Oživitev kozolcev (povezava)
Dežela kozolcev d.o.o.
Občina Šentrupert, Turistično društvo Šentrupert, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto
EKSRP
41.103,31
32.882,65
Izveden projekt
Hiša druženja in dobrot Dolenjske (povezava)
Goran Pevec s.p.
BOJAN BRCAR, Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT, OBČINA ŠENTRUPERT
EKSRP
117.985,1
94.388,08
Izveden projekt 
Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (povezava)
Zadruga SUPLIMI z.o.o.
Javni zavod Krajinski park Kolpa; Mirabilis, poslovne dejavnosti in gradbene storitve d.o.o.; RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti; Eko društvo Krupa
EKSRP
68.446,86
54.757,49
Izveden projekt
Medgeneracijski vrt (povezava)
ZIK Črnomelj
Mladinski center BIT Črnomelj in Knjižnica Črnomelj
EKSRP
32.763,88
26.211,11
Izveden projekt  
 
 
Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot (povezava)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu; KZ Krka z.o.o.; Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine …– društvo Grmčani
ESRR
120.521,00
96.416,80
Izveden projekt
Odprta akademija za inovativni turizem (povezava)
FOŠ | Fakulteta za organizacijske študije NM
Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm NM; Kompas Novo mesto d.o.o.; Terme Krka, d.o.o.
ESRR
94.879,70
75.903,76
Izveden projekt
Razvoj in promocija kolektivne blag. znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov (povezava)
ZTR Temeniške in Mirnske doline
Občina Mirna Peč, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Zavod Novo mesto
ESRR
166.061,97
132.849,58
Izveden projekt
"Kolpa e-bike" Alternativna mobilnost ob reki Kolpi (povezava)
GTM Gostinstvo in turizem d.o.o.
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA; OBČINA METLIKA; KOLESARSKO DRUŠTVO METLIKA
ESRR
79.151,54
63.321,23
Izveden projekt
 
 
 
 
 
  1.384.715,43
 
1.050.620,00