POTRJENI PROJEKTI - 4. javni poziv

 

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA ČETRTEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV

CLLD 2014–2020: POVEZAVA

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Upravičeni stroški (brez DDV)

Sofinanciranje 80%

Stanje projekta

Iniciativa za bolj zdrav jutri Zdravstveni dom Metlika ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, Beti d.d., Razvojni center Novo mesto d.o.o. 124.619,53 99.695,62        Zavrnjen

E-mobilna Metlika (povezava)

Občina Metlika

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Dom starejših občanov Metlika.

55.086,47

44.069,18

      Izveden projekt

EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvrjalnega podjetništva (povezava)

Občina Mirna

Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p., Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

110.269,12

88.215,29

       Izveden projekt

Zakladi Bele krajine (povezava)

KZ Metlika

Javni zavod Krajinski park Kolpa, Starkmat, Sebastjan Štarkel s.p., Špica, Rok Simčič s.p., Mirabilis d.o.o.

45.218,90

36.175,12

       Izveden projekt

Lokalno je aktualno - Šmarješki izvir Cvička (povezava)

Občina Šmarješke toplice

Društvo vinogradnikov Šmarjeta,
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.

118.413,82

94.731,06

      Izveden projekt

Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost

MO Novo mesto

Društvo upokojencev Otočec, Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine, ZŠAM.

35.060,41

28.048,33

     Izveden projekt

Šentjernejska učna pot (povezava)

Občina Šentjernej

Osnovna šola Šentjernej, Vrtec Čebelica Šentjernej, Kmetijska zadruga Cerjak.

182.497,20

145.997,76

      Izveden projekt