POTRJENI PROJEKTI - 7. javni poziv

POVZETEK ODOBRENIH PROJEKTOV NA SEDMEM JAVNEM POZIVU LAS DBK SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV CLLD 2014–2020: POVEZAVA.

 

Naziv projekta

Vlagatelj/nosilec projekta

Partnerji

Ukrep

Upravičeni stroški

Sofinanciranje  

Stanje projekta 

Dolenjska podeželska tržnica

Zavod Situla

1. Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Mestna občina Novo mesto
3. Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

1B

32.761,00 EUR

26.208,80 EUR

Izveden projekt 

Socialna aktivacija - S kolesom na podeželje

Mestna občina Novo mesto

1. Kolesarsko društvo Sprint
2. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
3. Jernej Redek - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

2B

33.715,59 EUR

26.972,47 EUR

Izveden projekt  

Herbalium - prostor narave, zdravja in dobrega počutja (povezava)

Občina Škocjan

1. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
2. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele Krajine
3. SPREMEMBA, Boštjan Poljšak s.p.

2B

53.417,13 EUR

29.913,59 EUR

Izveden projekt 

Oživimo vaško središče in povežimo generacije v Rožič Vrhu (povezava)

RIC Bela krajina

1. Prostovoljno gasilsko društvo Rožič Vrh
2. Športno kulturno društvo HRIBOVEC 
3. Krajevna skupnost Talčji Vrh
4. MBGRAD Boštjan Majerle s.p.

2B

37.392,90 EUR

29.914,32 EUR

Izveden projekt

Doživetje dediščine Klevevža (povezava)

Karlovček d.o.o.

1. Občina Šmarješke Toplice
2. Turistično društvo Šmarješke Toplice
3. Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

2B

33.729,80 EUR

26.983,84 EUR

Izveden projekt 

Skozi pravljice do med. druženja prebivalcev v Poljanski dolini (povezava)

RIC Bela krajina

1. Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi
2. Knjižnica Črnomelj

2B

29.703,10 EUR

20.495,14 EUR – EKSRP
3.267,34 EUR – LAS DBK

Izveden projekt

                                                                                                                                                                                        SKUPAJ

220.719,52 EUR

163.755,50 EUR